Al-Quran Al Haramain – Terjemah Tafsir Tajwid

Rp 86.000

CORDOBA Al Quran Terjemah Al-Haramain A5
Al Quran terjemah Al-Haramain A5 merupakan Al Quran yang dilengkapi dengan terjemahan dan tafsir ayat-ayat pilihan. Tafsir yang disajikan bersandar pada karya ulama ahli tafsir, seperti At-Tabari dan Ibnu Kasir. Selain itu, terdapat juga hadis yang berhubungan dengan tema yang sedang dibahas.

Tajwid pada Al Quran ini dicetak berwarna untuk membantu membacanya secara tartil. Al-Qur’an ini dilengkapi metode Quantum Reading Qur’an (QRQ) khas Cordoba untuk mempermudah mempelajari tajwid. Kata-kata tertentu didefinisikan secara lebih rinci melalui kamus yang disebut dengan mu’jam.

Warna : MERAH, BIRU, HIJAU

Spesifikasi Al Quran terjemah Al-Haramain A5 :
Hard Cover Lux
Ukuran 14,5 x 21 cm
640 Halaman Full Color
Kertas Khusus Al-Qur’an
Khat Rasm Usmani Madinah Teknologi Vector
Tajwid Warna Standar Kementrian Agama RI